STRESS

Om stress

Stress opstår typisk i situationer, hvor der er en ubalance imellem de krav omverdenen stiller til DIG og de ressourcer, DU har til rådighed.

10 Gode råd om stress

Hvad kan man egentlig gøre for at forebygge stress på arbejdspladsen?

Genesis Erhverv har samlet 10 gode råd – fokuspunkter i stressforebyggelsen.

De kan bruges som en slags tjekliste for din og dine medarbejderes arbejdsplads. 

1. Vurdér det aktuelle stressniveau. 
Brug fx stress-trappen til at finde ud af, hvilket trin du befinder dig på, og om alle er på samme niveau. Overvej, hvad der kan bringe arbejdspladsen mod den tempererede fase, hvor krav og ressourcer balancerer. 
Find stresstrappen i værktøjet ‘Forstå og forebyg stress’.
2. Tjek balancen mellem krav og ressourcer. 
Sørg for af få overblik over, hvilke krav der er særligt stress-belastende, og hvilke ressourcer der forebygger stress.
Vurdér krav/ressource- balancen. Læs mere om dette i materialet ‘Forstå og forebyg stress.
3. Lav de nødvendige prioriteringer. 
I en situation, hvor du ikke kan nå det hele, er det vigtigt at finde ud af, hvad der er særlig vigtigt og haster.
Få støtte til prioriteringen med dette værktøj
4. Find mening i kerneopgaven. 
At man leverer et godt stykke arbejde, der giver værdi for andre, er med til at give mening i arbejdet og forebygge stress. Derfor er det vigtigt, at I løbende sætter kerneopgave og kvalitet på den fælles dagsorden. Find inspiration i dette hæfte. 
5. Udform en stresspolitik. 
Find ud af, hvordan du arbejder med stressforebyggelsen, og skriv det ned i en politik.
Afklar, hvordan du vil holde politikken levende og omsætte den til en aktiv indsats.

Identificere, forebygge, håndtere og bearbejde stress. Find inspiration på etsundtarbejdsliv.dk her.
6. Integrér indsatsen i det øvrige arbejdsmiljøarbejde. 
Stress er tæt forbundet med andre arbejdsmiljøspørgsmål. Derfor kan du også bruge fx APV’en i det forebyggende arbejde og derigennem styrke den organisatoriske læring. Læs mere om APV arbejdet her.
7. Sørg for, at alle reagerer på stressignaler. 
Stress kan tages i opløbet, hvis det bliver opdaget og håndteret i tide. Derfor bør du på arbejdspladsen diskutere, hvordan den enkelte skal reagere, hvis han eller hun har mistanke om stress hos sig selv – eller en kollega. Find inspiration i øvelsen her
8. Hjælp hinanden med at hjælpe. 
At kunne støtte hinanden både fagligt og socialt er en vigtig ressource i stressforebyggelsen. Der er derfor brug for at skabe de nødvendige rammer for den kollegiale støtte. Giv fx teamet mulighed for en dialog om opgaver, der henholdsvis dræner og giver energi. Eller find inspiration til, hvordan teamets medlemmer kan bruge sparring og supervision her.
9. Vær særligt opmærksomme ved forandringer. 
Både små og store forandringer kan rykke ved balancerne i arbejdsmiljøet.
Tænk dét med i forandringsprocessen, og vær opmærksom på, at vi ofte reagerer forskelligt på forandringer.  
Find inspiration på etsundtarbejdsliv.dk, eller læs om forskellige reaktioner på forandringer i ‘Forstå og forebyg stress
 10. Din opbakning er vigtig. 
Det er vigtigt for både arbejdsmiljø og den enkelte leder, at organisationen som helhed bakker op om indsatsen for at forebygge stress.
Dialogen med højere ledelseslag er afgørende for at afstemme forventninger til indsatsens mål og midler. Det er arbejdsgiverens ansvar, at arbejdet er sikkert og sundt. Læs mere på et sundtarbejdsliv.dk her.

Genesis Erhverv hjælper dig gerne videre!

STRESS
Genesis Erhverv – Undgå STRESS

No responses yet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.