Har du styr på dine Bilag?
Betaler dine kunder til tiden?

Bliver dine kunder faktureret løbende eller en gang hver halve år?

Mange mindre virksomheder har ikke egen bogholderifunktion ud over, at de fører kasserapport over løbende ind- og udbetalinger, og de udskriver fakturaer.

Vi er specialister i korrekt og effektiv bogføring med de oplysninger og bilag, vi får fra din virksomhed.

Genesis Erhverv hjælper dig med at taste, skabe struktur og overholde indberetningsdatoer, så du optimerer dine faktureringsprocesser og din likviditet.

Ved at overlade bogføringen til os får du overblik over din økonomi!

Hvad kan vi hjælpe dig med i GENESIS ERHVERV’s SERVICE:

  • Finans bogholderi
  • Debitor styring – herunder rykning for manglende betaling
  • Kreditor styring
  • Betaling af dine leverandører
  • Indberetninger til skat, moms, CVR og andre
  • Afstemninger – bank, kreditorer mm.

Hvad kan vi i GENESIS ERHVERVS’s SERVICE?

Vi er gode til at få styr på alt det administrative,
det som du måske ikke lige syntes er så spændende, men som desværre er et nødvendigt onde!

lØN – ADM.

Vi laver gerne din løn og sørger for administationen af den.

fAKTURERING

Altid godt at få kunden faktureret i god tid – GENESIS ERHVERV.

bUDGET

Hvor skal du hen over den nærmeste periode – godt at vide – GENESIS ERHVERV.

lIKVIDITET

Overlevelse – man kan næsten ikke komme det nærmere. Penge i banken.

ON-line regnskabssystem

Enjoy the best design and function combined together

Vi anvender et online regnskabssystem til bogføring, fakturering og budgettering.

Systemet er brugervenligt og fleksibelt, og giver mulighed for tilvalg af en eller flere enkeltopgaver/funktioner. Det giver dig mulighed for at få det fulde overblik.

Udover almindelig bogføring og fakturering får du også adgang til en lang række funktioner og udvidelser, som kan optimere din daglige administration og forbedre administrative arbejdsgange i din virksomhed.

Løbende bogføring og regnskab – KRAV

I henhold til SKATs regler, skal du løbende bogføre og holde regnskab over dine udgifter og indtægter, investering, gæld og tilgodehavender.
Du kan risikere, at SKAT en dag forlanger at se virksomhedens regnskab, og er der rod i dette, kan du risikere, en bøde og afvisning af regnskabet. Konsekvensen ved dette er derudover, at SKAT laver et skøn over din indkomst.

Disse områder skal du have styr på:

Gem alle bilag

Gem bilag på alle udgifter og indtægter for at kunne dokumentere overfor SKAT.

HUSK: Gem dit regnskab og dine bilag i 5 år

Kassekladde

En model kan være, at du selv udfører den daglige kassekladde (kasseregnskab) og overlader bogføringen til GENESIS ERHVERV, du er stadig den ansvarlige.

Sikkerhedskopier

Det er altid en rigtig god ide at tage en sikkerhedskopi af  bogføring mm., så det er sikret mod brand eller tyveri. En god ting at have styr på IT.

Årsregnskab

Personligt drevet virksomhed skal udarbejde et skattemæssigt årsregnskab. Dette skal vedlægges din private selvangivelsen.

KONTAKT information

GENESIS ERHVERV

info@GenesisErhverv.dk

Tlf. +45 40 36 42 85

Parkvænget 2,
DK-7900 Nykøbing Mors
Cvr. 37507999

Ring eller skriv til os